image/svg+xml
image/svg+xml

BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Online Bildiri Gönderim Rehberi

Bildirilerin Gönderilmesi Süreci:

 1. Kongre web sitesine erişim sağlayın: Bildiriler sadece kongre web sitesinde belirtilen e-mail aracılığıyla gönderilecektir ve bu bildiriler değerlendirmeye alınacaktır. Her katılımcının en fazla 2 bildiri gönderme hakkı vardır. Bu kurala uygun şekilde bildirilerinizi iphccw@bartin.edu.tr adresine gönderiniz.
 2. Katılım ücretini ödeyin: Bildirilerin Özet Bildiri Kitabı'nda basılabilmesi için en az bir yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir. Bu nedenle katılım ücretinizi zamanında ödeyerek kayıt işlemini tamamlayınız.

Bildirilerin Değerlendirilmesi Süreci:

 1. Bağımsız Hakem Değerlendirmesi: Bildiriler, araştırmacıların adı, soyadı ve kurumları gizli tutularak bağımsız hakemler tarafından değerlendirilecektir. Bildirilerin kabulü, reddi ve gerektiğinde yazarlardan düzeltme istenmesi bağımsız hakem raporları sonuçlarına göre yapılacaktır. Bildiri ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri gönderen yazar ile yapılacaktır.
 2. Sonuçların Bildirilmesi: Bildirinin kabul veya ret sonuçları katılımcılara e-mail olarak bildirilecektir. Kabul edilen bildirilerle ilgili katılımcılara sunum detayları ve kongre programı hakkında bilgi verilecektir.  

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 24 Kasım 2023 tarihidir.

** Önemli duyuru! Kongremize gösterilen yoğun talep üzerine bildiri gönderimi 1 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı. 

 

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları (Örnek şablon için tıklayınız)

 • Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Özet, Özet formu sınırları içerisinde İngilizce ve Türkçe yazılmalıdır. Özetin tamamı 300-550 kelimeyi (başlık adı, yazar adı soyadı, kurum bilgileri ve anahtar kelimeler hariç) geçmemelidir.
 • Özet başlıklarda kelimenin ilk harfleri büyük karakter kullanılarak yazılmalıdır. Bildiri özetleri, Times New Roman yazı tipinde, 1.5 satır aralığında ve 11 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özet başlığı konu içeriğini yansıtmalı, kısa olmalı ve kısaltma içermemelidir.
 • Türkçe başlıklarda “ve” gibi, İngilizce başlıklarda “on, of” gibi edatlar küçük yazılmalıdır. İngilizce başlıklarda Türkçe karakter kullanılmamalıdır.
 • Yazar isimleri akademik unvan içermemelidir. İsimler sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Sunum yapacak olan hangi yazar ise altı çizili olarak özet bildirisinde belirtilmelidir.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların isim ve adresleri (üniversite adı, fakültesi/bölümü, ili ve ülkesi) mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiri özeti, içerik ve kapsam açısından sade ve açık bir dille yazılmalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması gerektiğinde, kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir.
 • Bildiriler orijinal araştırma (gözlemsel, deneysel, metodolojik araştırmalar, meta-analiz ve sistematik inceleme çalışmaları), olgu sunumu ve derleme şeklinde gönderilebilir.
 • Orijinal araştırma bildiri özetleri; Türkçe özetler için “Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç”; İngilizce özetler için “Introduction and Objective, Method, Results, Conclusion” bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır.
 • Olgu sunumu bildiri özetleri; Türkçe özetler için “Giriş ve Amaç, Olgu(lar), Sonuç”; İngilizce özetler için “Objective, Case(s), Conclusion” bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır.
 • Derleme bildiri özetleri; derlemenin amacını içerek şekilde düz metin olarak yapılandırılmış olmalıdır.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır. Kelimeler arasına “;” (noktalı virgül) konulmalı, sadece ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük olmalı ve alfabetik sırayla yazılmalıdır.


Sözel Bildirilerin Sunulması

 • Sözlü bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir. Sözlü bildiri sunum süresi 10 dakika ve tartışma, soru ve cevap kısmı 5 dakika olacak şekilde planlanmalıdır.
 • Kongre programında belirtilen oturumun gün ve saatinde sözel bildiri sunumları canlı olarak yapılmalıdır. Tüm katılımcılar ilgili bilimsel programa uygun şekilde hareket etmek ve sunumunu gerçekleştirmek zorundadır.
 • Başkasının adına bildiri sunulamaz, kongrede sunum yapacak kişinin mutlaka yazar veya ortak yazar olması gerekmektedir.


Bildirilerin Basılması

 • Kongrede sözlü sunum olarak kabul edilen ve sunulan tüm bildiriler, “I. Uluslararası Değişen Dünyada Çeşm-i Cihan Sağlık Kongresi” özet bildiri kitabında elektronik olarak yayınlanacaktır. Kongreye gönderilen bildirilerle ilgili tüm sorumluluk (araştırma makaleleri için etik onay alınması, kurum izni alınmış olması, kaynakların doğru yazımı, dil bilgisi kurallarına uyulması vb…) yazara(lara) aittir.
 • Kabul edilen ve sunulan bildiriler kongre sonrasında kongrenin web sitesinde ilan edilecektir. Kayıt olsa bile sunulmayan hiçbir bildiri kongre özet kitabında yer almayacaktır. Tüm katılımcılar bildirilerini sunmak zorundadır. Kayıt yaptırmış olması bildiri özet kitabında basılacağı anlamını taşımamaktadır.


Bildiri Geri Çekme İşlemi

Eğer gönderdiğiniz bildiriyi geri çekmek isterseniz, lütfen başvurunuzu en kısa sürede kongre e-mail adresine yapınız. Çekmek istediğiniz bildirinin başlığını ve numarasını belirtmeyi unutmayınız. Bildiri son başvuru tarihini geçmiş olsa bile geri çekme işlemi mümkündür. Bu talebinizi bize bildirmeniz gerekmektedir.