image/svg+xml
image/svg+xml

KONULARKongre Ana Teması: Değişen Dünyada Sürdürülebilir Afet Yönetimi

Kongre Konuları:

Afetler ve Afet Yönetimi

Afet Yönetim Tarihi

Afet Yönetimi Uygulamaları ve Örnekleri

Sürdürülebilirlik ve Afet Yönetimi

Afet Yönetimi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

Afet Yönetimi ve Hassas Gruplar (Engelli, Yaşlı, Kadın, Çocuk)

Afet Yönetimine Güncel Yaklaşımlar

Afet Yönetimi ve Teknoloji

Afet Yönetimi ve Eğitim

Afetler ve Sosyal Hizmet Uygulamaları

Afetler ve Hemşirelik

Afetler ve Sağlık Hizmetleri

Afet Öncesi, Sırası ve Sonrasında Sağlık Hizmetlerinin ve Kaynaklarının Yönetimi

Afetlerde Kronik Hastalık Yönetimi

Afet Sonrası Sağlık Riskleri

Afetlerde Dijital Sağlık

Afetlerde Dijital Hemşirelik Uygulamaları

Afet Hemşireliği

Afet Sonrası Yeni Yaşam

Afet Sonrası Beslenme

Afet Sonrası Psikososyal Bakım 

Afet Sonrası Psikososyal Müdahale